سکوت دلنشین

ناگهان تمام جهان از صدایت در سکوت می شوند

ناگهان تمام لحظه ها به یک اشاره خوب می شوند

به یک اشارت تو تمام اندیشه هایم ناگهان ...

            بهتر از حال لحظه های دیدار می شوند

درکنارت تمام روزهای گذشته در غیاب تو

 ناگهان پر از انتظار شیرین نگاهت می شوند!!!

/ 3 نظر / 18 بازدید
یلدا

...........#.#.#.#......#.................#... ........#...........#.....#.................#... ......#.............#.....#.................#... .....#..............#.....#.................#... ....#...............#.....#.................#... ....#...............#.....#.................#... .....#..............#.....#.................#... .......#............#.....#.................#... .........#.#.#.#.#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.......#..............#.... .....................#.........#..........#...... .....................#............#.#.#......... .................................................... منتظرمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[ماچ] اگه نیای خییییییلی نارحت میشم[اوغ]

یلدا

به به ب تو میگن دختر حرف گوش کن آدم کیف میکنه دیگهههههههه[تایید]

hamid

سلام ممنونم دوست عزیز بازم منتظر نظرات قشنگت هستم