بازگشتی از جنس پاییز

 

سلااااااااااااااااااااااااااام به هممممممممممممممه ی دوستای گلم که میان و به من سر میزنن .........امیدوارم که همیشه خووووووووووب باشن !!!  قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

دیر ولی اومدم ...........چون اینجارو خیلیییییییییییییی دوست دارم !!! لبخندلبخندلبخندچشمکچشمکچشمکقلبقلبقلبقلباینم یه نوشته ی کوچیک برای شما دوستای عزیزم ..قلبقلبقلبقلبلبخندلبخندلبخندلبخند

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبچشمکچشمکچشمکچشمکلبخندلبخندلبخندلبخندقلبقلبقلبقلبقلب

دیشب در خلوت رویاهای قبل از خواب...تک تک...

صدایی آمد!

گوش هایم مثل چاقوی آشپزخانه تیز شد...

کسی دریچه ای را باز کرد و داخل شد...حرفهایش شیرین و آرام بود...به ... چه خواب زیبایی به آشفته بازار دلم بخشید... و چه آرامشی!! چند شبی هست

که رویاهایم دیگر بیرون خواب باهم نمیجنگند و هرکدام آرام داخل میشوند...چه خوب ایکاش هرشب بیایی و رویاهایم رانوازش کنی؛ دیگردلم تنگت نمیشود چون میدانم هستی،همین حوالی پشت در ایستاده ای تا

آرام بخوابم!

/ 2 نظر / 28 بازدید
yalda

در مردها حسی هست که اسمشو میذارن "ﻏﯿﺮﺕ" ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ "ﺣﺴﺎﺩﺕ" ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ "ﻋﺸﻖ" .ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪﺣﺴﻮﺩ!!![قلب]