عجب چهارشنبه ای بشه ها !!!

 

میدونین چیه من اصلا فردا دوست ندارم از اونورا رد شم که چشمم به اون پوسترا نیفته !!!ناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتگریهگریهگریهگریهعینکعینکعینکعینک

 هی ... ناراحت  چرا باید الان کنسرت باشه ؟؟؟ گریهگریهگریه نمیشد یک هفته دیرتر باشه که من بتونم برم آخه !!!! گریه

من میخوام خب ..... ناراحتگریه

/ 1 نظر / 19 بازدید
یلدا

______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&________&&& ______________________________&&&&&&&